Hazerswoude-Rijndijk - Oostbuurt0000.0011

 

naam: Oostbuurt (wijk van Hazerswoude-Rijndijk), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 102460 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Rijnwoude (situatie op 01-01-1997) (tot 1993: Rijneveld, tot 1991: Hazerswoude)  

provincie: ^Zuid-Holland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: -Oostbuurt ligt ten oosten van Hazerswoude-Rijndijk en wordt door Ter Kuile als aparte plaats in de gemeente Hazerswoude behandeld (de ligging blijkt uit de kaart in Kuile/1958a/XV) en de coördinaten zijn op grond daarvan opgegeven, hoewel de buurtschap Oostbuurt niet op de topografische kaart vermeld staat en evenmin als wijk in ^VUGA's Alfabetische Plaatsnamengids is opgenomen. -Niet verwarren met: Oostbuurt (gem. De Lier (ged.) en Schipluiden (ged.), prov. Zuid-Holland, 78443)

Zie verder ook:

- ^Hazerswoude-Rijndijk