Hallum0000.0011

 

naam: Hallum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 181591  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ferweradeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Hellum (gem. Slochteren, prov. Groningen, 251584)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Hallum - Mariëngaarde

- ^Hallum - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -