(De) Hoeven-gem. Heusden0000.0011

 

naam: Hoeven (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 140413  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Heusden (situatie op 01-01-1997). Voordien tevens ged. in de nu bij Heusden getrokken gem. Vlijmen (Top.Atlas 1990, NBR-O. 1:25000)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hoeven; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -