Groningen - Selwerd0000.0011

 

naam: Selwerd (wijk van Groningen, vervallen plaatsnaam), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 232585  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Groningen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Groningen(^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met: ^Selwerd (gem. Zuidhorn, prov. Groningen, 222590) - Selwerd ten zuiden van het Van Starkenborghkanaal is een wijk van Groningen, het gehucht Selwerd ten noorden ervan is volgens de Top.Atlas 1995, GRO. 1:25000 een plaats, volgens VUGA's plaatsnamengids als plaatsnaam al vervallen toen het nog in de nu opgeheven gemeente Noorddijk lag; als wijk-naam binnen Groningen wordt Selwerd er wel vermeld.

Zie verder ook:

- ^Groningen - kasteel Selwerd

- ^Groningen - klooster Siloë te Selwerd