Gemaal-UTR0000.0011

 

naam: Gemaal (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 122473  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^(De) Ronde Venen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Utrecht(^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: aan het trefwoord is "-UTR" toegevoegd om verwarring met andere betekenissen van dit woord te voorkomen

Zie verder ook: -