Ferweradeel0000.0011

 

naam: Ferweradeel (gemeente), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: n.v.t.  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ferweradeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen:

.

plaatsen binnen deze gemeente    (situatie op 01-01-1997):   (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

-  Bartlehiem (ged.)

-  Birdaard

-  Blija

-  Ferwerd

- ^Genum

- ^Hallum

- ^Hogebeintum

- ^Janum

-  Jislum

-  Lichtaard

-  Marrum

-  Reitsum

-  Tergracht

-  Wanswerd

-  Wester-Nijkerk (Fries: Westernijtjerk)

Zie verder ook: -