Etten-GLD0000.0011

 

naam: Etten (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 220437 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Gendringen (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Etten; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Etten-GLD - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -