Erlecom0000.0011

 

naam: Erlecom (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 194428 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Ubbergen (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met: ^Ellecom (gem. Rheden, prov. Gelderland, 203449)

Zie verder ook: