Englum0000.0011

 

naam: Englum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 222592  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Zuidhorn-GRO (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Groningen(^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

-  Engelum (gem. Menaldumadeel, prov. Friesland, 176582)

-  Engelen (gem. 's-Hertogenbosch, prov. Noord-Brabant, 146414)

Zie verder ook: -