Eindt0000.0011

 

naam: Eindt (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 199371  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Helden (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Limburg-NL (^Nederland)

andere naam: Lindt (Top.Atlas 1838-1857, NL-zuid 1:50000; zie opmerking hieronder)

opmerkingen: Als plaatsnaam aangegeven in VUGA-gids/1995.

- In Top.Atlas 1995, LI-NL. 1:25000 niet onder deze naam aangetroffen, wel "Onder-Eindt". Aangenomen wordt dat hiermee de plaatsnamen Onder en Eindt (uit de VUGA-gids) bedoeld zijn.

- De Top.Atlas 1838-1857, NL-zuid 1:50000 geeft hier twee aansluitende kernen: "Onder" en "Lindt", waarbij dan "Lindt" als een verschrijving voor "Eindt" opgevat moet worden.

- Niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Eind; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook:

- ^Onder-LI-NL