Eind-gem. Bergeyk0000.0011

 

naam: Eind (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 155373  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Bergeyk (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Eind; kaart 0(0000.0001)

Let ook op het nabij gelegen ^Heiereind (gem. Bergeyk, prov. Noord-Brabant, 155373)

Zie verder ook: -