Echten-DR0000.0011

 

naam: Echten (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 223525  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ruinen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

-  Echten (gem. Lemsterland, prov. Friesland, 182543)

- Echt (gem. Echt, prov. Limburg-NL, 188346)

Zie verder ook: -