Dronrijp0000.0011

 

naam: Dronrijp (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 172578  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Menaldumadeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: Dronryp

opmerkingen:

 

voor romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven) zie:  

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Dronrijp - Ned. Herv. kerk

- ^Dronrijp - Ned. Herv. kerk - houten voorgangster (niet aangetoond)

Zie verder ook: -