Drempt0000.0011

 

naam: Drempt (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 208446 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Hummelo en Keppel (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Dremt (Kuile/1958a, Voorloopige Lijst GLD); Voor-Drempt (Heemschut/08-1999/12)

opmerkingen: niet verwarren met:

- Drumpt: zie ^Tiel - Drumpt (wijk in Tiel, prov. Gelderland, 156434)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Drempt - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -