Dijkum0000.0011

 

naam: Dijkum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 244599  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Loppersum (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Groningen(^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met ^Dijken (gem. Skarsterlân, prov. Friesland, 176551); fries: Diken

Zie verder ook: -