Delden-OVE0000.0011

 

naam: Delden (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 245475  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Stad Delden (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Overijssel (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Delden; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Delden-OVE - Blasiuskerk, Ned. Herv.-

Zie verder ook:

- ^Monumentenlijst Delden-OVE, Gemeentelijke-