Castenray0000.0011

 

naam: Castenray (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 200389  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Venray (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Limburg-NL (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met: ^Castelré (gem. Baarle-Nassau, prov. Noord-Brabant, 112382)

Zie verder ook: -