Burgum0000.0011

 

naam: Burgum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 195578  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Tytsjerksteradiel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- Burum (gem. Kollemerland en Nieuwkruisland, prov. Friesland, 211587)

- Burgwerd (gem. Wûnseradiel, prov. Friesland, 165566)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Burgum - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -