Buinen0000.0011

 

naam: Buinen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 252550  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Borger (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam: Buijnen (Hattinga (1749): II-5)

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Ruinen (gem. Ruinen, prov. Drenthe, 220531)

Zie verder ook: -