Borg-LI-NL0000.0011

 

naam: Borg (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: ??  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ambt Montfort (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Limburg-NL (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: Plaatsnaam volgens VUGA-gids/1995; niet aangetroffen in Top.Atlas 1995, LI-NL. 1:25000

- Niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Borg; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -