Boksum0000.0011

 

naam: Boksum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 177576  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Menaldumaldeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen:

 

voor romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven) zie:  

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Boksum - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -