Boarnsterhim0000.0012

 

Vervolg plaatsen binnen deze gemeente:

-  Reduzum (Nederlands: Roordahuizum)

-  Sibrandabuorren (Nederlands: Sijbrandaburen)

-  Soarremoarre (Nederlands: Sorremorre)

-  Speers

-  Suorein (Nederlands: Zuiderend)

-  Terherne (Nederlands: Terhorne)

-  Tersoal (Nederlands: Terzool)

-  Tsienserbuorren

-  Warniahuizen

-  Warstiens

-  Warten (Nederlands: Wartena)

-  Wergea (Nederlands: Warga)

Zie verder ook: -