Boarnsterhim0000.0011

 

naam: Boarnsterhim (gemeente), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: n.v.t.  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Boarnsterhim (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: de gemeente omvat geen plaats van deze naam.

.

plaatsen binnen deze gemeente    (situatie op 01-01-1997):   (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

-  Abbengawier

-  Akkrum

-  Aldeboarn (Nederlands: Oldeboom)

-  Bernsterburen

-  Birstum

-  Dearsum (Nederlands: Deersum)

-  Domwier

-  Eagum (Nederlands: Aegum)

-  Engwerd

-  Friens

-  Goattum (Nederlands: Gotum)

-  Groot Wieren

- ^Grou (Nederlands: Grouw)

-  Henshuizen

-  Idaerd (Nederlands: Idaard)

-  Jirnsum (Nederlands:Irnsum)

-  Klein Wieren

-  Naarderbuorren

- ^Nes-gem. Boarnsterhim

-  Oosterboorn

-  Oude Schouw

-  Poppenhuizen

-  Poppenwier (Nederlands: Poppingawier)

-  Raerd (Nederlands: Rauwerd)

zie verder volgende kaart.