Beusichem0000.0011

 

naam: Beusichem (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 148440  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Buren-GLD (voorhen: gem. Beusichem) (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Beusekom, Beuzighem (Voorden e.a./1975a/58), Bosinchem, Bosinghem (Beaufort e.a./1968/72), Beuzichem (Voorloopige Lijst GLD/40); Beudecum (Hattinga (1749): kaart II-2)

opmerkingen:

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Beusichem - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook:

- ^Beschermd Dorpsgezicht - Beusichem