Bern-GLD0000.0011

 

naam: Bern (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 139417  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Kerkwijk (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Bern; kaart 0(0000.0001)

- Aan de plaatsnaam van dit gehucht is "-GLD" toegevoegd om verwarring te voorkomen met de bekendere plaats Bern (al ligt die buiten Nederland)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Bern-GLD - abdij - Berne

Zie verder ook: -