Bareveld0000.0011

 

naam: Bareveld (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 252563  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Gieten (ged.) & ^Veendam (ged.) (situatie op 01-01-1997)

provincie: respectievelijk: ^Drenthe & ^Provincie Groningen ^(Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Barneveld (gem. Barneveld, prov. Gelderland, 168461)

Zie verder ook: -