(De) Bilt0000.0011

 

naam: De Bilt (plaats, gemeente), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 140457  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^(De) Bilt (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Utrecht(^Nederland)

andere naam: De Bildt (Top.Atlas 1900-1921, UTR 1:25000)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Bilt; kaart 0(0000.0001)

- Omdat het Limburgse Bilt een gehucht is, ligt verwisseling niet voor de hand,   daarom is aan het trefwoord voor de Utrechtse plaats NIET "-UTR" toegevoegd.

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^(De) Bilt - Bunnikseweg 39 - Abdij Oostbroek

- ^(De) Bilt - Kloosterlaan - Vrouwenklooster

     .

plaatsen binnen deze gemeente    (situatie op 01-01-1997):   (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

- ^(De) Bilt

- ^Bilthoven

Zie verder ook:

- Voor de site van de gemeente (De) Bilt: klik hierna     EXTERNE LINK

- Voor de site van Historische Kring d'Oude School: klik hierna     EXTERNE LINK

- ^Beschermd Dorpsgezicht (De) Bilt - Oude Kern

- ^Historische Kring d'Oude School - De Bilt

- ^Begraafplaats - (De) Bilt

- ^Monumentenverordening (de) Bilt

- ^Molen (De) Bilt