Ansen0000.0011

 

naam: Ansen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 218533  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ruinen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

-  Ans (België, 5039' - 531')

- ^Annen (gem. Anloo, prov. Drenthe, 244564)

Zie verder ook: -