Andelst0000.0011

 

naam: Andelst (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 178435  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Valburg (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Aalst (Aa/1839a)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie

- ^Andel; kaart 0(0000.0001)

- ^Aalst; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Andelst - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -