Alphen-GLD0000.0011

 

naam: Alphen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 160425  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^West Maas en Waal (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Alfen (Voorloopige Lijst Gelderland); Alphen aan de Maas (MIN-GLD)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Alphen; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Alphen-GLD - Lambertuskerk

Zie verder ook: -