Aerdt0000.0011

 

naam: Aerdt (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 202434 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Rijnwaarden (situatie op 01-01-1997) (tot 1985: Herwen en Aerdt)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Aard (Kuile/1958a, Voorloopige Lijst GLD), Aart, Aardt (Aa/1838a)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Aard; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Aerdt - Ned. Herv. kerk (toren uit eind XIII of begin XIV; later verbouwd)

Zie verder ook: -