Aalsum-FR0000.0011

 

naam: Aalsum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 196594  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Dongeradeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: Aalzum; Aelsum (Jacob van Deventer/ca 1570, Aalzum in beschrijving)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Aalsum;  kaart 0 (0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Aalsum-FR - Ned. Herv. kerk

 

Zie verder ook: -