Aalden0000.0011

 

naam: Aalden (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 244534 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Zweeloo (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam: Alen (Aa\1939a); Aen (Hattinga (1749): II-5)

opmerkingen: niet verwarren met: ^Aalten (gem. Aalten, prov. Gelderland, 237438)

Zie verder ook: -