Victoria, Godin-0000.0001

 

 Zie (ook):

 

- ^Godin

- ^Lauwerkrans (in) beeldende kunst

- ^Triomfboog (als) gedenkteken