Steenbeitel0000.0001

 

 Zie (ook):

 

- ^Beitel

- ^Steenhouwersgereedschap

- ^Metselaarsgereedschap

- ^Natuursteenbewerking

- ^Puntijzer

- ^Bordijzer

- ^Ceseel

- ^Kiel - steenhouwersgereedschap

- ^Breekijzer

- ^Koubeitel