Schola cantorum0000.0001

 

 Zie (ook):

 

- ^Basiliek - vroeg-christelijk

- ^Priesterkoor

- ^Cancellus

-   Paneel (van) cancellus

- ^Epistel-ambo

- ^Evangelie-ambo

- ^Paaskandelaar

- ^Cosmatenwerk

- ^Chorus psallentium  (middeleeuwse opvolger: de ruimte met de koorbanken)