Poort - Utrecht.

 

Zie (ook):

- ^Poort

- ^Stadspoort

- ^Waterpoort

- ^Utrecht - Lauwerecht - Pellecussenpoort

- ^Utrecht - Springweg 102 - Weeshuispoort tussen 102 en 104

-  Poortgebouw van Huis Zoudenbalch: zie ^Utrecht - Mariastraat 28

- ^Utrecht - Servetstraat 5, Poort Bisschopshof naast-

- ^Utrecht - Hooipoort

- ^Utrecht - Mariastraat 14 e.v. - Bakkerspoort

- ^Utrecht - Poortstraat

- ^Utrecht - Arkenspoort

-  Leurpoort: zie ^Utrecht - Mariaplaats 34 e.v. - Mariahofje

- ^Utrecht - Roodepoort

- ^Utrecht - Wijde Poort

- ^Utrecht - Minrebroederstraat 2, Zegelpoort naast-

-  Poortgebouw veeartsenij-terrein: zie ^Utrecht - Biltstraat 172

- ^Utrecht - Oude Koningstraat 28 e.v. - poortje Nooitgedacht