Helling0000.0001

 

 Zie (ook):

 

-   Voor de plaatsnaam Helling: zie  ^Helling-LI-NL

- ^Dakhelling

- ^Steil

- ^Tandradbaan

- ^Afschot (geringe helling ten dienste van afwatering)

- ^Verval (in) waterloop (natuurlijke geringe helling van beek of rivier)

- ^Achterover hellende gevel