Belt of strength0000.0001

 

Zie: ^Gordel van kracht