Bedum - Plantsoen 110000.0001

 

Zie: ^Bedum - Ned. Herv. kerk