Kaart 0
verwijzingen
Utrechts Monumentenfonds - bezit 0000.0002
Vervolg OVERZICHT EIGENDOMMEN PER 31 DECEMBER 1999

opmerkingen

 verwerkt

Trefwoord UMF: Trefwoord in UDS:

- Jaarverslag UMF/1999/  12-13

 

Predikherenstraat 20/20bis zie: ^Utrecht - Predikherenstraat 20     ag0902
Predikherenstraat 26 zie: ^Utrecht - Predikherenstraat 26    ag0902
Ridderschapstraat 18 zie: ^Utrecht - Ridderschapstraat 18    ag0902
Springweg 2/2bis zie: ^Utrecht - Springweg 2   ag0902
Springweg 4 en 6 zie: ^Utrecht - Springweg 4 en ^Utrecht - Springweg 6   ag0902
Springweg 59 zie: ^Utrecht - Springweg 59   ag0902
Springweg 65/65bis zie: ^Utrecht - Springweg 65   ag0902
Springweg 110-130bis (even) zie: ^Utrecht - Springweg 110 e.v. - Myropscameren   ag0902
Wittevrouwensingel 89 en 90 zie: ^Utrecht - Wittevrouwensingel 89  (opmerking: pand is in 2007 verkocht)
en  ^Utrecht - Wittevrouwensingel 90  (opmerking: pand is in 2007 verkocht)
  ag0902
Zilverstraat 2 en 4 zie: ^Utrecht - Zilverstraat 2 - nieuwbouw 1980 en ^Utrecht - Zilverstraat 4 - nieuwbouw 1980    ag0902
  
Op in erfpacht verkregen grond gebouwde panden:   
Trefwoord UMF: Trefwoord UDS:  
Agnietenstraat 8 t/m 30 zie: ^Utrecht - Agnietenstraat 8 e.o. - kameren Maria van Pallaes   ag0902
Hoogt 2 - 10 (even) zie: ^Utrecht - Hoogt 2, ^Utrecht - Hoogt 4, ^Utrecht - Hoogt 6, ^Utrecht - Hoogt 8, ^Utrecht - Hoogt 10 voor de individuele panden. Voor het complex als geheel zie: ^Utrecht - Hoogt 4 e.o. - complex 't Hoogt    ag0902
Slachtstraat 3 en 5 zie: ^Utrecht - Slachtstraat 5 en ^Utrecht - Hoogt 4 e.o. - complex 't Hoogt    ag0902
Jansveld 4 t/m 20 (even) zie: ^Utrecht - Jansveld 4 e.v. - Margaretenhof   ag0902
Lange Lauwerstraat 22 zie: ^Utrecht - Lange Lauwerstraat 22   ag0902
Nieuwegracht 205 zie: ^Utrecht - Nieuwegracht 205  en  ^Utrecht - Agnietenstraat 8 e.o - kameren Maria van Pallaes   ag0902
Oudegracht 302 zie: ^Utrecht - Oudegracht 302  (In erfpacht.....) ag0902
Zilverstraat 12 en 34 zie: ^Utrecht - Zilverstraat 12 en ^Utrecht - Zilverstraat 34 Zie verder volgende kaart ag0902