Kaart 5a
losse informatie pand
 
Utrecht - Wittevrouwenkade 1 2001.0816d
Vervolg Wittevrouwenkade 1                        Bouwhistorische Verkenning bron verwerkt
(..afsluitende cordonlijst) (Dit is de volledige bouwhistorische verkenning op 7 kaarten) ag0602

De linker of zuidelijke zijgevel heeft een sobere afwerking in schoon metselwerk. Het achterste deel van de linker zijgevel bevat drie venster-assen, waarin negen vroeg-19de-eeuwse vensters zijn geplaatst. De ramen zijn vernieuwd in 1882, maar het merendeel is naderhand nog gemoderniseerd. Op de begane grond bevinden zich zesruitsschuiframen (1882), waarvan de middelste een zakkend bovenlicht heeft. De schuiframen op de eerste verdieping zijn gewijzigd tot stolpramen (circa 1950?). Op de tweede verdieping bevinden zich zesruitsschuiframen met een wisseldorpel, die vermoedelijk uit 1882 stammen. In tegenstelling tot de ramen in de voorgevel en rechter zijgevel schuiven deze ramen dus niet in kasten achter de borstwering weg. Het voorste deel van de tweede verdieping bevat nog twee vensters, die vermoedelijk omstreeks 1950 zijn toegevoegd.

Ook de achtergevel is uitgevoerd in schoon metselwerk. In het middelste deel van de achtergevel bevinden zich slechts enkele vensters, waarvan twee zijn verbouwd tot vluchtdeuren van de brandtrap. De andere vensters horen bij trappenhuis.

Begane grond

De indeling van de begane grond is vele malen gewijzigd. Op zeker moment waren bijna alle wanden doorbroken en/of voorzien van brede doorgangen. Veel van deze doorbraken zijn intussen weer ingevuld met lichtere wanden. De hoofdentree bevond zich sedert 1882 in het midden van de noordgevel en gaf rechtstreeks toegang tot de middengang. In 1927 is deze entree verplaatst naar de noordwesthoek van deze gevel.

Het trappenhuis uit 1882 bevindt zich in het westelijke deel van het gebouw. Het onderste deel van deze trap is een kwartslag gedraaid bij een verbouwing van 1927, ten einde een nieuwe kluisruimte onder het trappenhuis te kunnen maken. De opzet en structuur van de trap zijn

 

door deze wijziging enigszins ongelukkig geworden. Feitelijk is op deze bouwlaag slechts één kamer in min of meer oorspronkelijke opzet behouden gebleven, namelijk de zuidwestelijke kamer (kamer 2). Weliswaar is er een doorbraak gemaakt in de gangwand, maar deze is in de jaren tachtig weer dichtgezet. Daarmee is de oorspronkelijke situatie hersteld. Deze kamer heeft een vlak stucplafond, dat mogelijk nog uit 1882 stamt.

Met al deze verbouwingen is ook de interieur-afwerking aanzienlijk gewijzigd. Bijzonderheden zijn niet te vermelden.

Eerste verdieping

De indeling van de eerste verdieping dateert in opzet nog uit de bouwtijd (1826-1829). Kenmerkend is de middengang met de flankerende ruimten. De huidige indeling van de voorste kamers is weer identiek aan de oorspronkelijke opzet, hoewel duidelijk valt te constateren dat niet alle tussenwanden uit de bouwtijd stammen. Sommige tussenwanden zijn op zeker moment verwijderd en naderhand weer gereconstrueerd. Alle deurkozijnen en paneeldeuren op deze verdieping zijn vernieuwd in 1882. Hiervan zijn nog enkele behouden gebleven, zij het niet alle op de oorspronkelijke plaatsen. Ook zijn er nog enkele stucplafonds met een sobere, vlakke plintlijst aanwezig, die wellicht nog uit 1882 stammen. Wel is duidelijk dat er aanpassingen in deze plafonds moeten hebben plaatsgevonden bij de verbouwing van 1927. In de jaren tachtig zijn enkele plafonds bekleed met gipsplaten.

De vloerdelen in de noordwestelijke kamer moeten nog uit de late 19de eeuw stammen. In vloer is nog de aftekening zichtbaar van een portaaltjes, dat reeds in 1927 is gesloopt.

Alle schouwen en rookkanalen zijn reeds in 1927 gesloopt, toen een centraal verwarmingssysteem is aangelegd. (Tweede verdieping...) Zie verder volgende kaart