Kaart 5a
losse informatie pand
 
Utrecht - Gansstraat - Joostengasthuis <% response.write trefwoord %> <% response.write volgnummer %> 2002.0627a
bron verwerkt

Bouwhistorische notitie, d.d. 27-06-2002, door A.F.E. Kipp. Voor bijbehorende afbeelding:  zie ~kaart 6 (2002.0627a)

 

(Dit is de volledige bouwhistorische notitie ontvangen op 27-06-2002)
ag0602

Gansstraat 6 (en 8)

Medio maart 2002 is een bouwhistorische opname gedaan in het pand Gansstraat 6, vooruitlopend op de sloop in het kader van de nieuwbouwontwikkeling Ledig Erf / Gansstraat. In een volgende fase is archeologisch onderzoek ter plaatse gepland, waarbij wezenlijke aanvullende gegevens worden verwacht.

Gansstraat 6 en 8 vormen samen een in opzet middeleeuwse eenlaags voorbouw tegen de westelijke kopgevel van het voormalige St.-Joostengasthuis langs de Gansstraat (ter plaatse van Gansstraat 10 e.v.), dat gelegen was in de voorstad Tolsteeg.

Van dit huis (Gansstraat 6 en 8) bleek de middeleeuwse achtergevel en de hoofdopzet in grote lijnen bewaard.

In de 16e eeuw moet de westelijke topgevel zijn vernieuwd vanuit Gansstraat 4, dat vrijwel dezelfde kapvorm had, maar blijkens de gevelvorm aan de achterzijde voorzien was van een aanbouw met een laag doorlopend lessenaarsdak.

 

 

In de 17e eeuw werd kennelijk de kap van nr 6-8 vernieuwd, maar ongeveer in de oude vorm: het bleef een éénlaags huis met een zadeldak evenwijdig aan de straat. Later werd het pand in twee woningen gesplitst, waartoe het middenspant op zolder als vakwerkwand werd volgemetseld.

Deze woningen bleven echter kennelijk wel in één hand, want in de 19e eeuw werden zij gezamenlijk met een verdieping verhoogd en voorzien van een nieuwe kap met een flauwere helling, waarvan de nok nog steeds ongeveer op het middeleeuwse peil bleef. Bij deze verbouwing bleef het kapspant in de scheidingsmuur bewaard, en naar het schijnt zelfs het spant op de verdieping van nr 8, dat echter momenteel niet toegankelijk was.

 

Te zijner tijd worden deze gegevens in samenhang met de resultaten van het nog uit te voeren archeologisch onderzoek uitgewerkt tot een rapport.

 

F. Kipp, 27.6.2002