Kaart 5
losse informatie
Utrecht - Blok 0000.0100
HUISNUMMERPLATTEGROND UDS.

opmerkingen

 verwerkt

 

 

In het Utrechts Documentatiesysteem worden alle panden benoemd volgens de adressen die ze
dragen op de ^huisnummerplattegrond UDS.

Voor de betekenis van de op de plattegrond vermelde toevoegingen zie: kaart 6(0000.0100).
Indien n pand (bouwkundig als n geheel te beschouwen) naast het huisnummer sec nog toevoegingen
draagt als -bis, -A, -II en dergelijke, dan wordt het huisnummer sec voor het hele pand gebruikt
in het Utrechts Documentatiesysteem,
met uitzondering van de een specifiek onderdeel betreffende informatie over het gebruik.
Dus -bis, -A, -II en dergelijke komt alln voor op kaart 2 (formulier gebruik)
                                                                              kaart 5b (losse informatie gebruik).
Uiteraard geldt dit niet als het pand geen huisnummer draagt zonder toevoeging,
bijvoorbeeld in het geval dat Straatnaam 7-bis een ander pand (bouwkundig gezien) is dan Straatnaam 7.
Normaliter zal men dus bij informatie over het gebruik van "Straatnaam 3-bis" de informatie over
 het gebruikte pand zelf moeten zoeken onder "Straatnaam 3".

Aan een adres (of straatnaam) kan in het UDS iets toegevoegd worden, bijvoorbeeld om
- een gesloopt pand (vr 1974 verdwenen) aan te geven. Voorbeeld:
    -^Lange Viestraat 7 - gesloopt 1938(?)
    -^Lange Viestraat 4 - gesloopt 1906 - oud adres
    -^Lange Viestraat - pand Wijk C, nr 184
-een complex aan te duiden, bv.: ^Springweg 110 e.v. - Myropscameren.
-een onderdeel aan te duiden, b.v.: ^Oudegracht 185 - achterhuis.

Voor de wijze waarop de straatnamen vermeld worden zie:
-^Gebruiksaanwijzing UDS -straatnaam
-^Straatnaam - Utrecht  - Oude Stad

Opmerking: het jaartal "1974" in het bovenstaande is de basisdatum voor de Oude Stad (van Utrecht),
voor de basisdatum van de blokken daarbuiten zie bij het betreffende blok op kaart 6(0000.0100).
 

 

 

 

 

 

    vastgesteld 09-1983

 

ag0802

 

 

 

 

jp0983


jp0983

jp0193

jp0193