A- Plaatsnaamaanduiding in het Utrechts Documentatiesysteem
In principe wordt voor de bepaling van een gemeente, plaats of wijk uitgegaan van een vast moment (peildatum), gebaseerd op een officiële bron, inclusief de daarin gebruikte spelling.

Ter onderscheiding van soortgelijke plaatsnamen kan in het trefwoord een toevoeging plaatsvinden. Hiervoor wordt zo mogelijk een afkorting gebruikt van de provincienaam (voor Nederland en België) of van het land. Wanneer een plaatsnaam in één provincie meerdere keren voorkomt wordt de gemeentenaam toegevoegd. Een enkele keer wordt ook een dergelijke toevoeging gebruikt wanneer de plaatsnaam met een ander begrip verwarring kan geven.

Voor Nederland wordt uitgegaan van: Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland. 's-Gravenhage (VUGA), 1997 (13e druk). [257 blz. ISBN 90.5749.002.1]. Dit betekent dat de situatie op 01-01-1997 een vast uitgangspunt is. Latere wijzigingen kunnen wel hierbij vermeld staan.

Voor België wordt - voor Vlaanderen - uitgegaan van: Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten. Tielt (Lannoo), 1995 [1320 blz. ISBN 90.209.2413.3]. De daarin aangegeven situatie is het vaste uitgangspunt, de gids - voorwoord 05-1995 - noemt hiervoor geen datum.
bron
A- (Vastgesteld 12-1999, jp)

verwerkt
jp1100