Utrecht - Nieuwegracht - Magdalenabrug0000.0001

 

Utrecht - Nieuwegracht - Magdalenabrug0000.0001

 

KLIK HIERSITE: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl
         (Monumentenregister RCE)
KLIK HIERSITE: http://www.hetutrechtsarchief.nl
         (Het Utrechts Archief)