Utrecht - 2e Buurkerksteeg0000.0001

 

KLIK HIERSITE: http://www.hetutrechtsarchief.nl
         (Het Utrechts Archief)