Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Platvolle voeg

De eenvoudigste voeg is de platvolle. Nadat de voeg gevuld is, wordt met de troffel de mortel uitgesmeerd, zodat deze in hetzelfde vlak komt als de omringende steen. Is het tegenwoordig vooral een goedkope manier om metselwerk af te werken, in de middeleeuwen ging achter deze manier van voegen een andere bedoeling schuil. Om te beginnen werd bij het metselen de voeg niet verdiept uitgespaard, maar puilde de mortel er uit. Deze werd met de troffel vlak gestreken. Dat leverde toch geen slordig beeld op, want meestal volgden nog enkele bewerkingen. In de nog natte platvolle voeg werd vaak een dagstreep getrokken, die de indruk van een heel dunne voeg wekte. Dat kwam doordat de muur meestal geschilderd werd, rood bij baksteen. Bovendien werden de voegen daarna soms ook nog in een lichte kleur geschilderd.
Wanneer het metselwerk onregelmatig was, bijvoorbeeld doordat de stenen afwijkingen vertoonden, schrok de metselaar er niet voor terug om regelmatig werk door schilderwerk te imiteren. De echte voegen zitten in dat geval niet steeds onder de geschilderde.

Tekst: Jean Penders (01-2008). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders