Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Gewelf met koepel op kruisende ribben

Een heel bijzonder type gewelf kennen we alleen van vakanties in warme landen. Het past goed in de overdaad aan vormen die in de late middeleeeuwen de islamitische kunst kenmerkte. Het verwarrende van dit type is dat we niet alleen een koepel zien, maar ook duidelijke gewelfribben.
Al sinds de Romeinen zijn we gewend aan koepelgewelven. Bovenin hebben die vaak een opening, een oculus, waarop dan weer een lantaarn met een koepeltje kan staan. Meestal staat de koepel op een vierkant of achthoekig grondplan, en dan is een constructie nodig om de overgang te vormen: trompen of pendentieven. In de gotische bouwkunst zijn gewelfribben heel gewoon, maar die worden niet gebruikt om in het midden van een gewelf een oculus open te laten.
Het bijzondere aan het islamitische gewelf is de combinatie van beide principes. Daarom noemen we het een gewelf met koepel op kruisende ribben. De ribben laten als het ware een oculus vrij in het midden en daarom lopen ze niet diagonaal naar de tegenoverliggende hoek, maar naar zorgvuldig gekozen andere punten. Wanneer er geen lantaarn op staat (of moeten we hier van een tamboer spreken?) en er geen licht door de centrale uitsparing valt, mogen we deze geen oculus noemen.
Er zijn verschillende vormen. Neem bijvoorbeeld een achthoek met een achthoekige uitsparing: de ribben lopen dan van de 'eerste' hoek naar de 'derde'. Sla vervolgens bogen van hoek 2 naar 4, 3 naar 5, 4 naar 6, 5 naar 7, 6 naar 8, 7 naar 1. In het midden is een achthoek vrij gebleven! Deze truc kan ook op een vierkante plattegrond uitgetekend worden met een vierkante uitsparing. Alleen zijn er dan onvoldoende hoeken, dus slaan we vanuit het midden van iedere zijde twee bogen naar het midden van de twee volgende zijden. We hebben nu wel een vierkant over, maar dat is te groot. Daarom slaan we vanaf punten op ¼ en ¾ van iedere kant, bogen recht naar de overkant. En wat zien we: een perfect vierkant in het midden, sierlijk ondersteund door de eerste serie bogen. Een fraaie koepel erop en het resultaat is overweldigend. Niet in de laatste plaats doordat we rond de koepel 16 gewelfvakken tussen de ribben over hebben: daar weten de fantasierijke islamitische architecten wel raad mee.
De gewelven met koepels op kruisende ribben zijn te vinden in vele islamitische landen.
De voor ons bekendste voorbeelden zien we in de moskee van Cordova. Deze is na de verovering van Moors Spanje tot kerk verbouwd. Dat de islamitische invloed op de westerse architectuur heel groot was, is niet verwonderlijk. Wel dat het beschreven gewelf geen navolging vond. Te moeilijk?
Wacht even: er is toch één voorbeeld in het noorden te vinden en wel in Engeland. De keuken van de kathedraal van Durham heeft precies zo'n gewelf, gebouwd in de 14 eeuw. Was die architect op vakantie geweest?

       Tekst: Jean Penders (02-2008). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Robert Stoelenga