Klik hier voor grote afbeelding (met gegevens)
Gesneden lintvoeg

Het beeld van gesneden voegwerk wordt vooral bepaald door de lintvoegen, die scherp aftekenende rechte strepen over de volle lengte van de gevel vormen. Dat is vakwerk, dat tegenwoordig weinigen meer echt beheersen. Na het platvol voegen wordt de rij als een soort lineaal op de platte baan gezet, die de voegspijker getrokken heeft. Met een voegmes wordt de baarden aan de boven- en onderzijde diep weggesneden, zodat er diepe gleuven ontstaan. Hoe dieper, hoe sterker de schaduwwerking, maar hoe kwetsbaarder de voeg. Bovendien is er meer kans dat door het regenwater de muur vochtig blijft. De bovenzijde van de lintvoeg moet in ieder geval goed afwaterend gemaakt worden.
Wanneer de lintvoegen goed gelukt zijn, komt er nog een spannende fase: de stootvoegen worden gezet en gesneden terwijl de lintvoegen nog niet hard zijn.

Tekst: Jean Penders (01-2008). Bronnen: zie literatuurlijst. Afbeelding: Jean Penders